Login  
Home  / Associates  /   Profile

Victoria Phi Nguyen

Associate Profile

Name: Victoria Phi Nguyen
Designation: Sales Associate

Get In Touch

380 Jefferson Blvd

Biographic Data

After emigrating from Vietnam in 1990, Victoria embarked on an ambitious educational journey that saw her attain a dual master’s degrees in Psychology and Economics from UCLA. She put her degrees to good use in her real estate career in California, where she worked for 20 years. After relocating to Rhode Island, Victoria brought her skills to the local market. Her expertise in economics makes her a unique resource to commercial buyers and sellers looking for detail financial analysis of properties. She also services the residential real estate market. When not working with her real estate clients, Victoria volunteers as a chaplain providing spiritual guidance and compassionate listening to patients and families at the Kent County Hospital. Victoria is licensed in Rhode Island. Đầu tư vào địa óc sẽ đem đến cho ta một cuộc sống đầy đủ vật chất và có một tinh thần hướng thiện cao hơn. Khi có được thành công vào sự nghiệp và tiền tài thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để chăm lo hạnh phúc cho bản thân và gia đình. Vì vậy khi đầu tư vào địa óc chúng ta cần có một đầu óc thật Minh mẫn và khôn ngoan quyết định sự thành công của bạn thân. Cô Victoria sẽ giúp quý thân chủ trên con đường thành công vào đầu tư trong ngành để óc đã hơn 20 năm kinh nghiệm. Cô là một Tuyên Quý có trách nhiệm với bản thân và Bệnh nhân. Cô cũng là một người cố vấn đầu tư vào địa óc rất thành công cho chính bản thân và các thân chủ người Mỹ. Hãy tin tưởng vào sự nhận xét của quý bạn trong kỳ phỏng vấn cô Victoria, trong khi lập dự án Đầu tư vào địa óc của bạn. Chúc quý vị thành công mỹ mãng!
Victoria

Please Send Me A Message

captcha  
Thanks For Contact Us!